قالب انتخاباتی کاندیدا ۲

ریال3/500/000

توضیحات

این قالب برای نماینده مجلس طراحی شده است.معرفی و بیوگرافی
آمار بازدید
گالری تصاویر
گالری فیلم
گالری صوتی
انتشار اخبار
نظر سنجی
ارتباط با مردم
افتخارات و سوابق
پیشنهادات و انتقادات
معرفی برنامه و عملکرد کاندیدا
معرفی شبکه های اجتماعی و مدیریت آن
پیوند ها و لینک های مرتبط و مفید