گردشگری

ریال1/100/000

توضیحات

این قالب یک قالب زیبا مناسب سایت های گردشگری و توریسم می باشد ٫ فیلدهای اضافه برای معرفی و امکان گذاشتن فیلم از اپارات و نمای ۳۶۰ و نقشه راه یکی از امکانات زیبای این قالب می باشد.